Elevrådet på Hunstad Barneskole

Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene.

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker.

 

Elevrådet består av følgende elever (2017/18):

Fra 5a   : 

Fra 5b   : Pil og August

Fra 6a   : Elisabeth og Aleksandar

Fra 6b   : Isabell og Amna

Fra 7a   : Bendik og Tuva

Fra 7b   : Runa og Nikolai

STYRET BESTÅR AV

Leder:                

Nestleder:        

Sekretær: