Foreldrerådets arbeidsutvalg 2017-2018

FAU-styret:

Leder:                Bjørn Vegard Gamst (90637379) bvgamst@gmail.com

Nestleder:          Stein Atle Henriksen (91872713) stein.atle.henriksen@gmail.com

Sekretær:          Thomas Følvik           (90663865) thomas.foelvik@hotmail.no

Kasserer:           Atle Rognså                (45016181) a-magnr@online.no

Styremedlem:    Grete Høgset              (48038094) grehog@vgs.nfk.no

Vara 1. klasse:   Ann Karin Orset          (92811336) ann.k.orset@nord.no

 

FAU-møter:

(Møtene holdes i det gamle musikkrommet på Hunstad Barneskole)

  1. Mandag 05.03.2018 kl 1800, FAU- møte
  2. Mandag 04.06.2018 kl 1800, FAU-Generalforsamling
  3. Mandag 03.09.2018 kl 1800, FAU-møte
  4. Mandag 03.12.2018 kl 1800, FAU-møte

Klikk her for å finne møtereferater og årsberetninger.