Du er her:

Om skolen

Hunstad barneskole ligger ca 8 km øst for Bodø sentrum. Den ligger i gangavstand fra Universitetet i Nordland og Bodin videregående skole. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til turområder som Hunstadtoppen og lysløype som blant annet leder til Bestemorenga. Boligområdet rundt skolen er veletablert. I den seinere tid har flere store butikk flyttet til området.

Hunstad Barneskole er 2 og 3 parallellers skole med et elevtall på rundt 340. Vi er mottaksskole for elever med språklig minoritetsbakgrunn. Skolen ble etablert i 1974 i bolighus og brakker. Skolebygget ble oppført i 1983, med ytterligere nybygg som gymsal og større lokaler til skolestart for 6-åringer.

Skolen er opptatt av godt miljø for alle elever. Vi er derfor med i det nasjonale «Trivselsprogrammet».

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail