Du er her:

Hva er skolemiljøutvalget (SMU)?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Elever og foreldre skal være i flertalli utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

Skolemiljøutvalget bør drøfte og definere hva som er et godt skolemiljø på vår skole. Så bør utvalget prioritere hvilke tiltak som skal settes i verk for å oppnå et godt skolemiljø, og hvordan dere vil gå frem for å få satt tiltakene ut i livet. Utvalget bør også vurdere egne planer for et godt skolemiljø underveis.

SMU 2017/18 på Hunstad Barneskole består av:

Bjørn Vegard Gamst FAU (leder)

Stein Atle Henriksen FAU

Ellen Isaksen Lærere

Oddvin Visnes Elevråd

Aleksandar Milkovic Elevråd

Margrethe Lundgård Riibe Rektor/sekretær

 

articleimage